БългарскиFacebook
Foundation for Environment and Agriculture
FEABG.ORG

Project SUSTAINGAS

Източник на финансиране: Интелигентна енергия Европа, Европейска комисия

Партньори по проекта: Studia, Austria; ECOFYS, Germany; IFOAM-EU, Belgium; ORGANDK, Denmark; PROTECMA, Spain; RENAC, Germany; FIBL, Germany;
FUNDEKO, Poland, Фондация за околна среда и земеделие България


Целта на проекта е да бъде популяризирано производството на биогаз от биологични ферми, с което да не се нанасят щети върху околната среда, а да се утилизират отпадъците от биоземеделието. 

 

Осъществява се цялостен мониторинг на съществуващите потенциални производители и потребители на био-биогаз. Изучава се законодателната рамка и се подготвят предложения за промени в европейското законодателство, с които био-биогаз да бъде отделен от конвенционалния биогаз.

 

Работи се по кампания за застъпничество, с цел да се хармонизира и уеднакви законодателството в отделните страни, от които има партньори в проекта. По време на проекта се осъществява комуникация с всички заинтересовани страни:

 

 - Производители на биогаз;

 - Биоземеделци;

 - Потребители на биопродукти;

 - Бизнес, който би потребявал био-биогаз;

 - Местни власти;

 - Членове на националните и Европейския парламент.

 

 

Създава се мрежа за сътрудничество и комуникация, която да е основа за бъдещото развитие на този сектор.

Project SUSTAINGAS - Image 1